Skip to main content

4 Courses

Öğrenci Koçluğu Eğitimi
Eğitim Danışmanlık Koçluk
Preview Course

Manager: Egitim Ajans

Öğrenci Koçluğu Eğitimi

Eğitici Eğitimi Online Koçluk Becerileri Kazanma Eğiticinin Eğitimi

Eğitim Danışmanlık Koçluk
Preview Course

Manager: Ayse Suer

Online Psikolog

Online Psikolojik Danışma 

Dijitalkollej
Eğitim Danışmanlık Koçluk
Preview Course

Manager: Dijital KolejTeacher: Sanal Koç

Dijitalkollej

Kariyer ve Yönetim Danışmanlik 

Online Koçluk
Eğitim Danışmanlık Koçluk
Preview Course

Manager: Master KoçStudent: Egitim AjansStudent: Onur KalafatStudent: Onur KalafatStudent: Onur Kalafat

Online Koçluk

Koçluk Danışmanlık İlgi Yetenek Kariyer Belirleme